Naroči se na RSS
Poslovna urejenost

temp
Položaju primeren zunanji videz je dobra naložba, saj z njim vplivamo na vtis, ki si ga drugi ustvarijo o nas. Več kot 50 odstotkov prvega vtisa ustvari videz, šele nato sledita nastop in govor. Raziskava o vplivu različnih dejavnikov neverbalne komunikacije na prepričljivost posameznika je pokazala, da kar 59 odstotkov vprašanih meni, da zunanji videz človeka, ki želi biti prepričljiv, pomembno vpliva na njegovo prepričljivost. Ravno
Ženska, šef? Zakaj pa ne

temp
Ženske so v naši družbi večinoma na nižjem položaju kot moški. Kar se tiče izobrazbe, je verjetno ravno obratno. Razlogov za priviligiran položaj moških je več. Večinoma pa gre za razmere v preteklosti, ki se danes še kako odražajo v razmišljanju ljudi. To se me zdi poglavitni razlog za tako stanje. Dogajanje v ženskih in moških glavah povzroča, da imamo veliko manj žensk na vodilnih