Naroči se na RSS
Poslovna urejenost

temp
Položaju primeren zunanji videz je dobra naložba, saj z njim vplivamo na vtis, ki si ga drugi ustvarijo o nas. Več kot 50 odstotkov prvega vtisa ustvari videz, šele nato sledita nastop in govor. Raziskava o vplivu različnih dejavnikov neverbalne komunikacije na prepričljivost posameznika je pokazala, da kar 59 odstotkov vprašanih meni, da zunanji videz človeka, ki želi biti prepričljiv, pomembno vpliva na njegovo prepričljivost. Ravno