Naroči se na RSS

Zunanji videz je še kako pomemben


Nekaj let nazaj sem se o križih in preglavicah iskalca zaposlitve pogovarjala s kolegico, ki je že dalj časa pošiljala prošnje, se odzivala povabilom na zaposlitvene razgovore, skratka iskala službo. Področje dela ne bom posebej izpostavljala, pomembno je mogoče le to, da bi delovne naloge na delovnem mestu, za katero je kandidirala, obsegale vsakodnevno delo z ljudmi. Med pogovorom se mi je v spomin še posebej zatisnil eden izmed njenih stavkov: ”Veš, saj bi že dobila službo, samo kaj, ko mi skoraj povsod na razgovoru dajo občutek, da imam vsaj deset kilogramov preveč, da bi me sprejeli.” Zveni preveč direktno? Skoraj nikoli to ni direktno povedano z besedami. Mogoče kako drugače.

Bistvo posameznikovega vedenja je to, da naše reakcije, odzivi in obnašanje, niso vedno popolnoma namerni. Posameznik velikokrat misli in prepričanja izrazi nezavedno neverbalno, kar ne dovoli besedam, pove telo. In moteče je, če se ta prepričanja vpletajo tam, kjer nikakor ne bi smela biti eden izmed glavnih kriterijev izbire ali oblikovanja mnenja o drugem človeku.

Naša družba ni naklonjena temu, da javno in brez zadržkov povemo, da je glavni kriterij posameznikovih odločitev o drugi osebi ravno zunanji videz. To še posebej velja, če gre za odločitev v formalnih vlogah posameznika, na primer v službi, pri promociji in prodaji ali nakupu izdelkov ali storitev, na zaposlitvenih razgovorih, v izobraževanju… Se pač ne spodobi. Ljudje se ne radi izrecno strinjajo s tem, da posamezni znak zunanjega videza (npr. telesna konstitucija, stil oblačenja, spol idr.) bistveno vpliva na to, kako dojemamo drugega človeka, izkaže pa se (glede na nekaj mojih raziskav), da ljudje pravzaprav nimajo zadržkov pri izražanju mnenja, da je urejen zunanji videz, v splošnem, zelo pomemben, tako za moškega kot za žensko.

Mnogi na iskreni ali tudi zgolj deklarativni ravni pritrjujejo mnenju, da to ne bi smelo biti tako in da človek premore bistveno bolj pomembne kvalitete kot je zunanji videz. Vsekakor! Ali bo nekdo dober šef službe ni odvisno od njegovega zunanjega videza ampak od tega kako dela z ljudmi, kako dobro pozna delovno področje idr.! Kljub temu pa ljudje najbolj pogosto odreagirajo ravno na zunanji videz. Na človeku ga najprej opazijo. Ne karakterja, ne znanj, ne sposobnosti in ne kompetenc. Nič od tega. Kvečjemu še kvaliteto glasu, ki ga slišijo, ko jim človek govori govori. Predvsem pa zunanji videz in okrasje. ‘Ostalo’ pride na vrsto šele kasneje.

Od zdravnika pričakujemo, da zgleda kot zdravnik, od managerja, da zgleda kot manager, od duhovnika, da zgleda kot duhovnik. Večina bi sicer rekla: ”Briga mene kako zdravnik zgleda, važno da dobro zdravi!” Kljub temu bi na hodniku v zdravstvenem domu prej pristopil k nekomu, ki je oblečen v belo haljo, ne pa k nekomu ki je oblečen v obleko ali kostim. Že na PRVI POGLED bi namreč sklepali, da je tisti v beli halji verjetno zdravnik in je zato bolj kompetenten za odgovore na njihova vprašanja kot nekdo v poslovni obleki, čeprav je lahko prav ta predstojnik zdravstvenega doma in je ravno na poti v službo. Od zdravnika pričakujemo belo haljo in jo tudi želimo najti. Navedla sem zelo poenostavljen, plastičen primer, medtem ko so lahko izbire in odzivanja, ki smo jih deležni ali jih sami naredimo, veliko bolj kompleksni in pretanjeni.

V eni izmed raziskav, ki sem jo naredila, je večina (skoraj 70 odstotkov) vprašanih trdila, da je za predavatelja pomembno kakšen je njegov zunanji videz in da ta vpliva na učinkovito posredovanje učne snovi. Sama snov, ki jo nekdo posreduje na predavanju ali seminarju ni niti najmanj odvisna od tega ali je nekdo na zunaj atraktiven ali ne, a zaradi pomena, ki ga ljudje pripisujejo zunanjemu videzu, bo ta vplival na to, kako pozorni bodo slušatelji na predavatelja in koliko mu bodo sledili ter posledično, koliko bodo od predavanj odnesli. Težava torej ni v snovi ali zunanjem videzu kot takem, temveč v pomenu, ki mu ga ljudje pripisujejo.

V drugi raziskavi, ki sem jo izvedla, se je skoraj 60 odstotkov anketiranih strinjalo s tem, da zunanji videz osebe zelo vpliva na njeno prepričljivost in nekaj več kot pol vprašanih je bilo še bolj konkretnih, ko so trdili, da bo oseba bolj prepričljiva, če bo njen videz bolj urejen.

Vedno znova se izkaže (kljub splošno sprejetemu izražanju mnenja, da zunanji videz ni in ne sme biti pomemben kriterij pri pripisovanju drugih kompetenc posamezniku), da je ravno zunanji videz, še posebej urejen in privlačen, zelo pomemben. Ne zato, ker bi bilo tako prav, ne zato ker bi imel dejanski vpliv na kompetentnost posameznika ali kakovost storitve, ki jo ponuja, ampak zato, ker se na zunanji videz ljudje najprej in najbolj odzivajo ter v skladu z zunanjim videzom vrednotijo tudi nekatere druge lastnosti človeka.

V kratkem bodo organizirane predstavitve knjige ‘Neverbalna komunikacija: dopolniti besede in biti prepričljiv’, v kateri je med drugimi tudi ta tema skozi več raziskav podrobneje predstavljena. Razpored predstavitev boste lahko spremljali tudi na http://twitter.com/#!/MarijaPaladin .


Več o tem v knjigi Neverbalna komunikacija: dopolniti besede in biti prepričljiv, ki je izšla letos pri založbi EDUCA.

Priporočamo tudi

Nepozabna noč
Neprespana noč je za mano.. a vseeno ne morem spati.. ob meni si TI. Obrnem glavo proti tebi.. in vidim...
Kraj, kjer se končajo sanje?
Izguba službe z odpovedjo, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, konec statusa dijaka ali študenta je lahko...
Manj je več: Ne pretiravajte z nakitom, ličili in dišavami
Neštetokrat slišan, prebran in uporabljen rek "Obleka naredi človeka", lahko zveni še tako izrabljeno,...
Poslovna urejenost
Položaju primeren zunanji videz je dobra naložba, saj z njim vplivamo na vtis, ki si ga drugi ustvarijo...

Vaš komentar