Naroči se na RSS

Timsko delo za večjo uspešnost


Definicij tima in timskega dela je veliko, bistvo pa je, da gre za sodelovanje posameznikov, postavljenih pred skupno nalogo. Dobro timsko delo je garancija za uspeh. Vsekakor pa ni samoumevno, da se bo sodelovanje ljudi pri realizaciji določene naloge ali nalog razvilo do meje, ko bomo lahko rekli, da ti posamezniki sestavljajo uigran in učinkovit tim.

Tim je lahko v primerjavi s posameznikom bolj prilagodljiv, produktiven in kreativen, hkrati pa predstavlja večji potencial za generiranje idej.

Med najbolj pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost tima, so vodenje, medsebojno spremljanje uspešnosti, medsebojna podpora, prilagodljivost, timska naravnanost sodelujočih, komunikacija in zaupanje. Vodenje tima pomeni sposobnost vplivati in spodbujati sodelavce, da bodo sledili želenim ciljem. Spremljanje uspešnosti dela članov tima omogoča pravočasno odpravo napak. Medsebojna podpora pomeni dajanje povratnih informacij, pomoč pri opravljanju nalog ali prevzemanje delovnih zadolžitev. Prilagajanje predvideva kontinuirano spremljanje ali obstoječi procesi zagotavljajo učinkovitost tima ter odkrivanje in odpravljanje morebitnih napak, spreminjanje načrta dela in drugo. Timska naravnanost pomeni med drugim tudi željo večati osebno uspešnost skozi sodelovanje v timu.

Nedvomno je za uspešno timsko delo potrebno zagotoviti tudi učinkovito in nemoteno komunikacijo ter razvoj in ohranjanje zaupanja med člani tima, saj pomanjkanje medsebojnega zaupanja pomeni izgubljanje časa v medsebojnem preverjanju in ščitenju lastnih interesov.

Mnogi so prepričani, in tudi sama temu pritrjujem, da je uspešnost nalog, ki jih timi izvajajo, odvisna od učinkovitosti komunikacijskega procesa. Komunikacija je za timsko delo ključnega pomena, saj omogoča pretok informacij in virov, kar je zelo pomembno, če želimo doseči enoznačno interpretiranje (pomembnih) informacij.

Vosvajanje ustreznih kompetenc na področju komunikacije je potrebno vložiti čas in sredstva. Dobra in kvalitetna komunikacija znotraj tima je eden izmed pogojev za izmenjavo znanj, izkušenj in informacij ter posledično tudi eden izmed pogojev za učinkovito učenje in upoštevanje preteklih izkušenj v nadaljnjem delu.

Na kaj je potrebno paziti?

Za uspešnost tima je pomembno, da so njegovi člani visoko motivirani za delo, da so pripravljeni vložiti veliko napora v uresničevanje ciljev, da bi zadovoljili tako svoje interese kot tudi interese organizacije.

Poznamo številne teorije motivacije in različne razvrstitve tipov potreb. V organizacijskem okolju mnogokrat prevladuje mnenje, da je glavni motivator denar. Strinjamo se lahko, da je denar nujna dobrina, ni pa edina in najpomembnejša. Vir motivacije je veliko bolj kompleksen. Različni avtorji na tem mestu izpostavljajo vidik varnosti, občutek spoštovanja, samostojnost, primerne delovne pogoje, usklajenost s prostim časom idr.

Ko se dotaknemo vprašanja o nagrajevanju, se pojavi dilema – nagraditi celoten tim ali le določene posameznike. Več raziskav je pokazalo, da je tim, kjer so vsi člani enako nagrajeni, bolj učinkovit od tistega, v katerem so nagrajeni samo nekateri posamezniki, saj ne prihaja do negativne tekmovalnosti med člani tima, spodbujen je pozitiven odnos do timskega dela ter zavezanosti k cilju in nalogam tima (saj je uspešno opravljena naloga zagotovilo za večjo nagrado). Kljub temu je dobro, da obstaja možnost dodatnega nagrajevanja posameznikov, ki so se pri delu tima še posebej izkazali.

Pomembno je, da besede tim ne razumemo kot skupino, ki je podrejena enemu posamezniku, ki ni več prvi med enakimi, ampak eden nad vsemi. Tim ne sme biti poligon za individualiste, ampak okolje, ki spodbuja sodelovanje. Pri tem mora imeti pred seboj jasno vizijo in cilj delovanja. Posamezni člani, pa tudi tim kot celota, morajo biti odprti za kontinuirano izpopolnjevanje svojih znanj. Potrebno je tudi jasno razdeliti naloge in zadolžitve, definirati odgovornosti, način poročanja in informiranja, poskrbeti za kvalitetno komunikacijo ter sprotno vrednotenje in prilagajanje spremembam.

Glavne prednosti uspešnega timskega dela so:

 • bolj učinkovito doseganje ciljev zaradi medsebojne podpore in sodelovanja,
 • člani tima sodelujejo pri odločanju, zato je višja tudi zavezanost ciljem, ki jih sooblikujejo,
 • spodbuja občutek zaupanja med člani,
 • spodbuja sproščeno izražanje idej, mnenj, vprašanj, dilem,
 • spodbuja odprto in iskreno komunikacijo,
 • člani tima se medsebojno dopolnjujejo v znanju in sposobnostih,
 • pozitiven vpliv na kvaliteto storitev,
 • spodbuja prenos znanja in izkušenj.

Timi niso nujno formalne narave. Oblikujejo se lahko spontano, neformalno, kot odgovor na potrebo po čim bolj uspešni, hitri in učinkoviti realizaciji določene naloge. Če navedem dva, vsem zelo znana, pregovora, in sicer ”V slogi je moč.” ter ”Več glav več ve.”, nam bo takoj jasno, zakaj radi posežemo po takem (timskem) načinu dela, pa čeprav velikokrat ne gre za namerno odločitev, oblikovati tim, temveč zgolj za prizadevanje uspešno opraviti tisto, kar smo si zadali, naj bo to projekt v službi, organizacija seminarja, organizacija strokovne ekskurzije ali organizacija družinskega piknika.

Marija P. (http://palma.blog.siol.net/)

Priporočamo tudi

Misija: Diplomirati!
Diplomirati! To je vsekakor cilj vsakega študenta. Zakaj bi se sicer vpisovali na fakultete ter se ukvarjali...
Trema pred razgovorom za službo?
Slej kot prej pri vsakemu od nas pride čas, da si najdemo zaposlitev, bodisi je to zgolj študentsko...
Zunanji videz je še kako pomemben
Nekaj let nazaj sem se o križih in preglavicah iskalca zaposlitve pogovarjala s kolegico, ki je že...
Ali nam diploma res odpira več zaposlitvenih možnosti?
Že od nekdaj so nam starši govorili, da naj hodimo v šolo in se pridno učimo, da nam bo v življenju...

2 komentarjev na objavo “Timsko delo za večjo uspešnost”

 1. Urška Gerbajs pravi:

  Zelo pomembna pri vsakem timu je povezanost, zato bo vsak pameten delodajalec dal veliko na teambuildinge, neformalna druženja sodelavcev, redne pogovore, supervizijo, ipd.

 2. Palma pravi:

  Urška: Se strinjam. Zelo zgrešeno je, če razumemo time samo kot seštevek posameznikov in njihovih nalog, ne da bi delali na graditvi in ohranjanju notranje povezanosti.

Vaš komentar